Економічна ефективність експорту

Показник економічного ефекту від експорту товарів, продукції, чи робіт послуг визначається в такий спосіб:

де ЕЕвкс - показник економічного ефекту експорту, руб.;

- гривневий еквівалент відрахувань у валютний фонд підприємства, що розраховується перерахуванням валютного виторгу (за винятком того, що підлягає обов'язковому продажу державі) і гривні за курсом на дату надходження валюти, грн;

£р - гривневий виторг від обов'язкового продажу частини валюти державі, грн;

Ввк - повні витрати підприємства на експорт, що включають витрати на виробництво і реалізацію продукції (реклама, маркетинг, транспорт, страхування, мита, збори та ін.).

За економічним змістом показник ефекту відповідає поняттю прибутку.

Показник економічної ефективності експорту розраховується в такий спосіб:

Економічний зміст показника ефективності полягає в тому, що він показує, яка кількість вигоди, результату припадає на кожну гривню витрат. Необхідною умовою ефективності експорту є те, щоб цей показник був більше одиниці.

Для прийняття більш обґрунтованого рішення щодо експорту продукції показник ефективності експорту Е порівнюється з показником ефективності виробництва і реалізації продукції на внутрішньому ринку:

де Ет - показник ефективності виробництва і реалізації продукції на внутрішньому ринку, грн/грн;

Овкс - обсяг експорту у внутрішніх цінах, грн;

Сввко - виробнича собівартість експортних товарів (витрати на виробництво);

Врт - витрати на реалізацію експортної продукції всередині країни, грн.

Необхідною умовою ефективності експорту є виконання співвідношення:

43. Економічна ефективність імпорту

Економічна ефективність імпорту розраховується по-різному залежно від цілей здійснення імпорту: для власного споживання чи для реалізації на внутрішньому ринку.

Економічний ефект імпорту для внутрішнього споживання (використання) імпортованої продукції, тобто самим покупцем, можна розрахувати у такий спосіб:

де ЕЕ^ - показник економічного ефекту від імпорту продукції для власного використання, грн;

Ві - повні витрати на придбання (виготовлення) і користування продукцією, альтернативний імпорт, грн;

де Цп - ціна покупки (витрати на виготовлення) продукції за базовим варіантом (альтернативна чи аналогічна імпортній продукції), що включає вагу витрат, пов'язаних з її придбанням (виготовленням), грн;

Ее - експлуатаційні витрати за весь період служби продукції, альтернативної чи аналогічної імпортній, які включають вартість споживаної сировини, матеріалів, вартість палива й енергії, вартість ремонтів, заміни запчастин, заробітну плату робітників з усіма відрахуваннями, зайнятих обслуговуванням, та інші аналогічні витрати, грн;ЦСїми - ціна споживання імпортного товару (продукції), тобто усі витрати за весь період служби імпортного товару, продукції, грн;

де Цп. - ціна покупки (придбання) імпортного товару, що включає усі витрати (ціна контракту, мита, збори, транспорт, страховка, оплата послуг посередників та ін.), пов'язані з придбанням товару на зовнішньому ринку, грн;

Еві - експлуатаційні витрати за весь період служби імпортного товару (продукції), що включають вартість споживаної сировини, матеріалів, вартість палива й енергії, вартість ремонтів і запасних частин, заробітну плату робітників з усіма відрахуваннями та інші аналогічні витрати, пов'язані з експлуатацією, гри.

Економічний зміст показника економічного ефекту, що розраховується за формулою (7.5), полягає в тому, що він показує, якій прибуток буде мати імпортер, якщо отримає імпортну продукцію замість придбання (виготовлення) продукції, альтернативної імпортній.

Якщо ЦС. > В., то абсолютне значення цього показника говорить про той прибуток, що може мати потенційний імпортер, якщо він замість імпортної продукції придбає (виготовить) продукцію, альтернативну імпортній; або, що те саме, абсолютне значення цього показника свідчить про розмір збитку, що буде мати імпортер, якщо він усе-таки придбає імпортну продукцію замість придбання (виготовлення) продукції, аналогічної імпортній.

Показник економічної ефективності імпорту продукції для власного використання розраховується в такий спосіб:

Необхідною умовою ефективного імпорту в цьому випадку є

Економічний зміст цього показника в тому, що вів показує, у скільки разів імпортна Продукція (товар) ефективніше продукції, альтернативної імпортній.

Економічна ефективність імпорту з метою продажу імпортованого товару на внутрішньому ринку можна розрахувати в такий спосіб:

де ЕЕ. - показник економічного ефекту імпорту, грн;

Црї - ціна реалізації імпортних товарів за винятком витрат, пов'язаних з реалізацією (реклама, маркетинг, транспорт та ін.), грн;

Цп. - ціна покупки (придбання) імпортних товарів, що включає всі витрати, пов'язані з придбанням їх (тип контракту, мита, транспорт, страховка, оплата послуг посередників та ін.), грн.Економічна сутність показника ефекту від імпорту товарів, що розраховується за формулою (7.9), у тому, що він показує, який прибуток буде мати імпортер від закупівлі і реалізації на внутрішньому ринку імпортних товарів.

Показник економічної ефективності імпорту і реалізації товару на внутрішньому ринку розраховується за формулою

Економічний зміст показника ефективності імпорту ЕШп, що розраховується за формулою (7.10), у тому, що він показує, скільки гривень виторгу отримує імпортер на кожну гривню витрат, пов'язаних з імпортом. Необхідною умовою ефективного імпорту є співвідношення

Як показують два варіанти розрахунку, що відрізняються курсом валюти, ефективність імпортної операції знижується, якщо курс національної валюти падає.


9837967753716559.html
9838043658178826.html
    PR.RU™