Вступ. Мета, предмет і завдання вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є вироблення поняття про територіальне і регіональне плануваря як частину містобудівного проектування і як таке, що cпирається на схеми розселення, регіональні містобудівні програми, схеми і проекти районного планування, ув’ язані з концепціями основних напрямків соціально-економічного та територіального розвитку населеного пункту та місцевими особливостями (етнічними, культурними та іншими).

Завданнями вивчення дисципліни є наступне:

- скласти поняття про містобудівний об’ єкт як елемент містобудівної системи.

-виробити поняття про проектування населеного пункту, як елемента системи розселення, який потребує враховувння необхідності створення єдиної мережі соціальної, виробничої, інженерної, транспортної та інших інфраструктур.

- виробити поняття про проектування містобудівного комплексу як елемента структури населеного пункту або міської площі, чи району, чи іншого міського утворення, що є частиною єдиного композиційного цілого.

Предметомвивчення у дисципліни є ттериторіальне і регіональне планування як процес, що має послідовно-поcтуповий характер - від проектування, так званого, вишого містобудівного рівня (регіонального планування) - до рівнів генерального плану міста, проекту детального планування окремого району або частини міста та - окремого архітектурного комплекса чи об’єкта. Дана дисципліна дає матеріал,що є складовою частиною блоку дисципліни ”Архітектурне проектування”

Містобудування є складовою частиною архітектури, яка формується залежно від багатьох соціально-економічних, інженерно-технічних та художньо-естетичних чинників. Містобудування належить до багатогранної творчої діяльності, пов’язаної із законодавчим урегулюванням, народногосподарчим плануванням та управлінням у ході реконструкції міст чи при новому будівництві. Містобудівна теорія вивчає важливі завдання по створенню необхідного порядку, який забезпечує соціально-економічну доречність і архітектурно-художню виразність в загальній побудові міста, його окремих частин, а також в окремих містобудівних комплексах і спорудах. За часів розквіту містобудування на території колишнього СРСР виникли такі нові міста як Зеленоград, Зелений Бор, Зеравшан, Навої, Тольятті, Набережні човни та інші. В наші часи, особливо в останнє десятиліття, в містобудуванні відбуваються якісні зміни у підходах до проектування. З’являються нові види містобудівного проектування, як, наприклад, зонінги. Виходячи з цього виду проектування, межами містобудівного об’єкту є такі, що прийняті, в основному, по бажанню замовника, а не по загальнотеоретичному або законодавчому принципу. Містобудування потребує відродження в теоретичній, практичній та навчальній діяльності.

1. Сутність та поняття розселення як основи територіального і регіонального планування.

Розселення це комплексна взаємоузгоджена система просторового і територіального розміщення мережі міст та інших населених місць на території країни, яка вміщує мережу найкрупніших, крупних, великих, середніх і малих міст, а також мережу населених пунктів у сільській місцевості. У багатьох країнах нагромадження і зрощування міст утворило агломерації та конурбації населених місць, а нагромадження і зрощування агломерацій і конурбацій - мегаполіси.


9840039534854380.html
9840151924649295.html
    PR.RU™