Розділ 15. Аналіз взаємозв'язку показників "обсяг продажу" -"витрати" - "прибуток". Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства.

Сутність поняття "маржинальний доход" та його використання при аналізі прибутку. Аналіз взаємозв'язку показників "обсяг продажу" -"витрати" - "прибуток".

Визначення порогу прибутковості (точки критичного обсягу реалізації). Використання методики такого аналізу для прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства.

Розділ 16. Аналіз майна підприємства та джерел його придбання. Аналіз власного капіталу підприємства.

Значення, задачі та джерела інформації для аналізу фінансового стану підприємства. Аналітична характеристика майна підприємства. Аналіз причин зміни обігових коштів за звітній період. Оцінка власного капіталу та позикових коштів, що вкладені в майно підприємства. Аналіз матеріальних обігових коштів, визначення понаднормативних запасів та незаповнених нормативів. Визначення резервів мобілізації матеріальних обігових коштів. Аналіз найбільш мобільних обігових коштів та визначення резервів їх мобілізації.

Зведений підрахунок резервів мобілізації обігових коштів.

Розділ 17. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

Значення, задачі та джерела інформації. Відносні показники фінансової стійкості підприємства у відповідності з міжнародною методикою та інструкцією НБУ.

Методика їх визначення та оцінка досягнутого рівня.

Розділ 18. Аналіз ліквідності підприємства.

Значення, задачі та джерела інформації для аналізу.

Методика аналізу платоспроможності у відповідності з інструкцією НБУ, визначення коефіцієнту абсолютної ліквідності, коефіцієнту проміжного покриття, коефіцієнту загального покриття та коефіцієнту покриття короткострокових зобов'язань власним обіговим капіталом.

Методика аналізу платоспроможності у відповідності з міжнародною методикою. Методика аналізу платоспроможності, що запропонована для застосування в ДПА.

Розділ 19. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства.

Значення, задачі та джерела інформації для аналізу.

Основні показники аналізу оборотності оборотних активів підприємства (методика їхнього розрахунку та економічна інтерпретація). Аналіз впливу чинників на зміну оборотності оборотних активів підприємства. Методика визначення вивільнення або додаткового залучення коштів у оборот у зв’язку із зміною тривалості обороту оборотних коштів. Визначення резервів прискорення оборотності обігових коштів.

МОДУЛЬ 4

Основи і методика контролю та аудиту


9840203681838531.html
9840218803903020.html
    PR.RU™